Aa

Aa

КОВИД-19

Читај ми
kovid-a9

 

Резултати рада током пандемијe COVID-19 Брошура ПДФ

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

 • Уредба о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/doneta-uredba-o-programu…

 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/pravilnik-o-preventivnim…

 • Информације у вези обавеза послодавца из области БЗР и доношења плана примене мера  у циљу спречавања ширења епидемије

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saopstenje-0

 • Покренут „Е-водич о правима запослених“:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/pokrenut-e-vodic-o-pravi…

 • Најчешћа питања запослених и послодавца за време covid-19:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/najcesca-pitanja-zaposle…

 • Министарство донело Допуну акта о процени ризика за сва радна места ради заштите здравља запослених и свих лица:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarstvo-donelo-dopu…

 • Сагласност за плаћено одсуство дуже од 45 радних дана након престанка ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-od…

 • Информација у вези са престанком важења аката донетих у време трајања ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/informacija-u-vezi-sa-pr…

 • Образац потврде за коришћење градског превоза

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/obrazac-potvrde-za-koris…

 • Запосленима у социјалној заштити, који су оболели од вируса COVID-19, биће исплаћено 100 одсто накнаде зараде

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/zaposlenima-u-socijalnoj…

 • Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/zaposlenima-koji-rade-od…

 • Објашњење за послодавце - Начин омогућавања плаћеног одсуства запослених до и преко 45 дана у току ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/objasnjenje-za-poslodavc…

 • Право запосленог за време васкршњих празника

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/obavestenja/pravo-zaposlenog-z…

 

 • За запослене, који су услед рада оболели или су у самоизолацији због контакта са зараженима COVID-19, обезбеђена накнада зараде у висини пуне зараде

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/za-zaposlene-koji-su-usl…

 • Сагласност за плаћено одсуство за време ванредне ситуације доставља се електронским путем

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-od…

 • Ђорђевић апеловао на послодавце: Не раскидајте уговоре запосленим родитељима деце са сметњама у развоју

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/djordjevic-apelovao-na-p…

 • Детаљно објашњење права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/detaljno-objasnjenje-pra…


 

ПРАВА ПОРОДИЉА

 • Стара правила за остваривање права из области социјалне заштите након престанка ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/stara-pravila-za-ostvari…

 • Омогућено електронско подношење захтева за породиље које први пут подносе захтев за вештачење здравственог стања детета

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/omoguceno-elektronsko-po…

 • Породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/porodilje-elektronskim-p…

 • Детаљно појашњење у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/detaljno-pojasnjenje-u-v…

 • Продужава се исплата права на социјална давања на основу раније донетих решења

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/produzava-se-isplata-pra…


СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 • Процедура за добијање дозволе за кретање у време забране кретања

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/procedura-za-dobijanje-d…

 • Корисницима РФ ПИО једнократна помоћ 4.000 динара

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/korisnicima-rf-pio-jedno…

 • Исплата социјалне помоћи, за кориснике преко 65 година, биће у складу са Инструкцијом о начину привремене исплате пензија

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/isplata-socijalne-pomoci…

 • Објављен списак контакт телефона и мејл адреса свих центара за социјални рад у Србији

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/objavljen-spisak-kontakt…

 


ДОКУМЕНТИ