Aa

Aa

Донета Уредба о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ

Донета Уредба о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ

Донета Уредба о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ

Читај ми

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије на седници од 13. августа 2020. године донела је Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.  

 

У програм ће бити укључено 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства и који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

 

Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје  могућности за запошљавање.

 

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци.

 

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, а приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе.

 

Током трајања програма Национална служба за запошљавање исплаћује новчану накнаду у  месечном износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем односно 24.000 динара младима са високим образовањем. 

 

Национална служба за запошљавање такође, уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, за младе укључене у овај програм.

 

За реализацију програма подстицања запошљавања „Моја прва платаˮ  Национална служба за запошљавање ће расписати јавни позив 17. августа 2020. године којим ће се ближе дефинисати услови учешћа и начин пријављивања послодаваца и незапослених лица.