Група за интерну ревизију

Читај ми

Групa за интерну ревизију обавља послове који се односе на:

  • послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства укључујући индиректне буџетске кориснике у надлежности министарства и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу.