Aa

Aa

Образац потврде за коришћење градског превоза

Образац потврде за коришћење градског превоза

Образац потврде за коришћење градског превоза

Читај ми

Ради боље информисаности јавности у вези са изгледом обрасца потврде коју је потребно да послодавци издају запосленима или радно ангажованим лицима,  у сврху коришћења јавног градског превоза, након укидања ванредног стања, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставља на увид јавности образац своје потврде.

 

Потврда треба да садржи: назив и седиште послодавца, датум доношења потврде, правни основ, име и презиме запосленог или радно ангажованог , те да се издаје у сврху коришћења градског и приградског превоза у  циљу доласка и одласка са рада, коришћења услуга вртића, предшколских установа и продуженог боравка у васпитно-образовним установама, као и потпис овлашћеног лица.

Образац потврде за коришћење градског превоза 1Образац потврде за коришћење градског превоза  2