Aa

Aa

Детаљно појашњење у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

Детаљно појашњење у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

Детаљно појашњење у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

Читај ми

Закључком Владе 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године корисницима права на накнаду зараде за време посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право истиче 15. марта 2020. године и касније, право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

 

Ови корисници не подносе нове захтеве ради наставка  коришћења права, али су дужни да у складу са чланом 16. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом, надлежној служби дечије заштите пријаве сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде.

 

Корисници права дужни су да пријаве и повратак на рад (рад на свом радном месту или од куће) уколико су се одлучили не користе одсуство са рада због посебне неге детета. Обавезу пријављивања наведене чињенице има и послодавац корисника.

 

Напомињемо, да је пријава наведених чињеница од изузетног значаја имајући у виду да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, исплату накнада зараде врши на основу решења, директно на текуће рачуне корисника, а пореза и доприноса на одговарајуће уплатне рачуне.