Aa

Aa

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

Читај ми

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање обавља послове који се односе на:

  • припрему законских и подзаконских аката из дела пензијског и инвалидског осигурања 
  • спровеђење међународне сарадање и координација активности везаних за међународне споразуме из области пензијског и инвалидског осигурања
  • креирање и вођење пензијске политике 
  • предлагање корективних и развојних мера у сегмету пензијског и инвалидског осигурања
  • надзор над радом Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за социјално осигурање
  • сарадња са свим релевантним удружењима и организацијама из делокруга Сектора, и давање предлога за израду Плана јавних набавки из делокруга Сектора.

Унутрашње јединице:

  1. Одсек за нормативне и управно – надзорне послове;
  2. Група за послове координације социјалне сигурности;
  3. Група за планирање, статистику и анализу пензијског система