Aa

Aa

Породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде

Труднице и породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде

Породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде

Читај ми

Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.

 

Захтев за накнаду зараде могуће је скинути са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и послати на е-маил адресу prijem.zahteva@beograd.gov.rs за Град Београд, односно на другу одговарајућу е-маил адресу за остале градове у Републици Србији, а која је истакнута на порталима градских општинских управа у нашој земљи.

 

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе служби дечије заштите, које припадају општинама или граду у којима подносилац захтева има пребивалишта.