Aa

Aa

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у циљу заштите безбедности и здравља на раду запослених и других лица која се затекну у радној околини у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је ступио на снагу 11. јула 2020. године.

 

Узимајући у обзир могућност ширења заразне болести, приликом организовања процеса рада потребно је планирати спровођење превентивних мера и одредити задужења за контролу спровођења што ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица.

 

Појава нових ризика изазваних корона вирусом један је од изазова да бригу о здрављу запослених подигнемо на највећи могући ниво. Такође, неопходно је омогућити што једноставнију примену превентивних мера и редовно информисање запослених о свим обавезама, а истовремено редовно пратити ефикасност примене мера и поступати у складу са инструкцијама и препорукама Министарства здравља, Института за јавно здравље и епидемиолога.

 

Одговорним понашањем Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања својим примером даје на значају примени мера превенције, као што су обавезно ношење заштитних маски, редовно прање руку, држање физичке дистанце од минимум два метра, избегавање окупљања већег броја лица у затвореном простору. 

 

Министарство ће и даље бити посвећено обезбеђивању најбољег радног окружења за запослене и наставиће да пружа подршку и информације свим послодавцима и запосленима у циљу спречавања ширења епидемије. 

 

 1.  Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести можете преузети са овог линка

                 https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-07/94-20%20PRAVILNIK… 

2.   План  примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања можете преузети са овог линка

                  https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-07/plan%20primene%20…