Aa

Aa

Пројекти

Читај ми

Република Србија је као један од својих приоритета поставила што скорије чланство у Европској унији, сарадњу са свим државама у региону и успостављање партнерства и пријатељских односа са свим државама како у Европи, тако и у свету. У том светлу, као институција која у својој надлежности има најважније области неопходне за свакодневни живот грађана наше земље, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи пројекте који се финансирају из фондова ЕУ, међународних донација и кредита у области рада, запошљавања, социјалне политике и миграционих токова.

 

Пројекти се спроводе у циљу побољшања квалитета социјалних услуга и професионалног развоја запослених у Центрима за социјални рад широм Републике Србије. Спровођење пројеката уз подршку иностраних партнера тежи да ојача капацитете локалних самоуправа и подстакне њихов развој, као и да настави са адекватном бригом о мигрантској популацији и помогне њихову интеграцију у друштво. Такође, кроз пројектне активности ресорно министарство доприноси борби против насиља у породици и сузбијању сиве економије дајући подстрек како жртвама да пријаве насиље тако и радницима да пријаве нелегално ангажовање.