Јавне набавке

ЦЈН 5 - 2018 Уговор о пружању услуге каско осигурања возила у Инспекторату за рад, Партија 2 ЦЈН 5 - 2018 Уговор о пружању Услуге каско осигурања возила у седишту Министарства, Партија 2 ЦЈН 5 - 2018 Уговор о пружању услуге обавезног осигурања возила у Инспекторату за рад, Партија 1 ЦЈН 5 - 2018 Уговор о пружању услуге обавезног осигурања возила у седишту Министарства, Партија 1 ЦЈН 6 - 2018 Уговор о пружању осигурања запослених - смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења ... , Партија 1 ЦЈН 6 - 2018 Уговор о пружању осигурања запослених - хируршкe интервенцијe и тежe болести, Партија 2 ЦЈН 7 - 2018 Уговор о пружању услуге мобилне телефоније – 1 ЦЈН 7 - 2018 Уговор о пружању услуге мобилне телефоније – 2 ЦЈН 8 - 2017 Уговор о набавци оригиналних тонера за HEWLETT - PACKARD (HP) уређаје за потребе седишта Министарства, Партија 3 ЦЈН 8 - 2017 Уговор о набавци оригиналних тонера за CANON уређаје за потребе седишта Министарства, Партија 1 ЦЈН 8 - 2017 Уговор о набавци оригиналних тонера за KYOCERA уређаје за потребе седишта Министарства, Партија 4 ЦЈН 8 - 2017 Уговор о набавци оригиналних тонера за LEXMARK уређаје за потребе седишта Министарства, Партија 5 ЦЈН 10 - 2019 Уговор о набавци оригиналних тонера за LEXMARK уређаје (осим за ЦЈН која је покренута у 2018 години) за потребе Инспектората за рад, Партија 5 ЦЈН 2 - 2019 Уговор о набавци преносних лаптоп уређаја тип 5, за Партију бр. 5 ЦЈН 2 - 2019 Уговор о набавци радних станица тип 3, за Партију бр. 14 ЦЈН 2 - 2019 Уговор о набавци уређаја за штампање тип 3, Партија бр. 23 ЦЈН 10 - 2019 Уговор о набавци оригиналних тонера за KYOCERA уређаје (осим за ЦЈН која је покренута у 2018 години) за потребе седишта Министарства, Партија 4 ЦЈН 10 - 2019 ЦЈН 10 - 2019 Уговор о набавци оригиналних тонера за LEXMARK уређаје (осим за ЦЈН која је покренута у 2018 години) за потребе седишта Министарства, Партија 5