Aa

Aa

Информатор о раду / Кодекс добре управе

Читај ми
Информатор о раду Министарства

 

Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања можете преузети на URL адреси:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=3i6xiw92mnxDf9rS9

 

Информатор о раду Инспектората за рад можете преузети на URL адреси: https://informator.poverenik.rs/informator?org=eiC22CqKWernD57sy

 

Информатор о раду Управе за безбедност и здравље на раду можете преузети на URL адреси: https://informator.poverenik.rs/informator?org=waTv3G3izRpPRurMB