Aa

Aa

За запослене, који су услед рада оболели или су у самоизолацији због контакта са зараженима COVID-19, обезбеђена накнада зараде у висини пуне зараде

За запослене, који су услед рада оболели или су самоизолацији због контакта са зараженима COVID-19, обезбеђена накнада зараде у висини пуне зараде

За запослене, који су услед рада оболели или су у самоизолацији због контакта са зараженима COVID-19, обезбеђена накнада зараде у висини пуне зараде

Читај ми

Влада Републике Србије, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела је Закључак којим је обезбедила право на накнаду зараде у висини од сто одсто оним запосленима, који због непосредног излагања ризику ради обављања свог посла, лечења, збрињавања и обезбеђења оболелих, привремено одсуствују са рада, јер се налазе у самоизолацији или излоацији или су оболели од вируса COVID-19.

То се првенствено односи на наше лекаре, медицинско особље, војску и полицију.

 

Одсустуво са рада они ће доказивати решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака).

 

Ово право послодавци могу да обезбеде на следећи начин: 

За првих 30 дана одсуства са рада висину накнаде зараде послодавци треба да исплате из својих средстава, а уколико је запослени на плаћеном одсуству више од 30 дана, послодавци могу да, почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100 одсто основа за накнаду зараде.