Aa

Aa

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Заједнички консултативни одбор је тело успостављено оквирима Споразума о придруживању и стабилизацији између Европске Уније и Републике Србије, како би се организацијама цивилног друштва пружила могућност да прате напредак…

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у својству…

International Labour Organisation (ILO)

Међународна организација рада (МОР) је специјализована агенција УН која настоји да промовише социјалну правду и међународна људска и радна права. Основана је 1919. године и једина је преживела…

Савет Европе основан 1949. године, је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру.

Сврха Савета Европе је промоција основних људких права и слобода и промоција демократије.

Најважнији акти: