Aa

Aa

Сагласност за плаћено одсуство дуже од 45 радних дана након престанка ванредног стања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Сагласност за плаћено одсуство дуже од 45 радних дана након престанка ванредног стања

Читај ми

Ступањем на снагу Одлуке о укидању ванредног стања,  почев од 7. маја 2020. године, сви захтеви за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, у смислу члана 116. став 2. Закона о раду, подносе се по редовној процедури, која је важила пре почетка ванредног стања. 

 

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу Министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Немањина 22-26, 11000 Београда. 

 

Напомињемо да су решења Министарства о давању сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, у периоду док је била на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, издата са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања. 

 

Обавештавамо јавност и послодавце, који имају потребе за коришћењем права за упућивање запослених  на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, да издата решења Министарства за време ванредног стања, престају да важе дана 06. маја 2020. године, те да уколико имају и даље потребе да упућују запослене на плаћено одсуство, поднесу нове захтеве за давање сагласности за упућивање запослених на ово плаћено одсуство по редовној процедури, уз мишљење репрезентативног синдиката гране или делатности основаног на нивоу Републике у складу са Законом о раду.

 

Скрећемо пажњу заинтесованим послодавцима да уколико планирају подношење захтева у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду, воде рачуна о роковима, које је неопходно испоштовати у смислу Закона о раду и Закона о општем управном поступку, имајући у виду да је пре доношења решења о давању сагласности потребно затражити мишљење реперезентативног синдиката.