Aa

Aa

Објашњење за послодавце - Начин омогућавања плаћеног одсуства запослених до и преко 45 дана у току ванредног стања

Објашњење за послодавце - Начин омогућавања плаћеног одсуства запослених до и преко 45 дана у току ванредног стања

Објашњење за послодавце - Начин омогућавања плаћеног одсуства запослених до и преко 45 дана у току ванредног стања

Читај ми

За време ванредног стања послодавци могу да упућују своје запослене на плаћено одсуство због смањења обима или прекида рада првих 45 радних дана у текућој години, и у том случају довољно је САМО решење које послодавац издаје запосленом.

 

Захтев за сагласност за омогућавање плаћеног одсуства подноси се Министарству тек када послодавац искористи првих 45 радних дана плаћеног одсуства или непосредно пре истека тог периода, ако процени да ће потреба за упућивањем запослених на плаћено наставити и преко 45 радних дана.

 

Дакле, напомињемо, за упућивање запослених на плаћено одсуство за првих 45 дана НИЈЕ ПОТРЕБНО СЛАТИ ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ Министарству.

 

Начин подношења захтева, као и детаљнија објашњења за упућивање запослених на плаћено одсуство за првих 45 дана плаћеног одсуства и дуже од 45 дана, налази се на линку у наставку:

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-od…