Aa

Aa

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Списак предузећа према степену усклађености пословања и поступања са законом Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Инструкција за оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Инструкција за издавање одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Инструкција за издавање потврде о статусу предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Годишњи извештај о раду за 2019. годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Сектора за заштиту особа са инвалидитетом КЛ-001-01 Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетоми КЛ-002-01 Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом Директива о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга, прилагођавање радних места и у друге сврхе Годишњи извештај о раду за 2020. годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Одлука о спровођењу поступка доделе средстава у 2022. години, за субвенције зарада за особе са инвалидитетом запослене предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Преглед извођача обука за особе са инвалидитетом - са решењем о одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Списак предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом - са дозволом за рад Одлука о спровођењу поступка доделе средстава у 2023. години, за субвенције зарада за особе са инвалидитетом запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом УПУТСТВО о условима и начину спровођења поступка доделе средстава за субвенције зарада за особе са инвалидитетом запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом