Остало

На основу члана 23, став 2, Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др.закон и 47/1 8), члана 18. став 1, тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС…