Oдељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над радом установа социјалне…

Одељење за опште правне послове и јавне набавке обавља послове који се односе на спровођење поступка јавних набавки; припрему облигационо-правних уговора о набавкама за потребе Министарства; израђује и прати реализацију аката везаних за интерне…

У складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештава заинтересовану јавност да је отпочело са радом на изради Стратегије социјалне заштите у Републици Србији.