Aa

Aa

Сектор за борачкo – инвалидску заштиту

Правилник о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 3/21) Правилник о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о ортопедском додатку војних инвалида и цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о накнади трошкова путовања („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину вођења Јединствене евиденције података („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину исплате новчаних примања („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о бањско-климатском опоравку („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о легитимацији („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о легитимацији Правилник о допуни Правилника о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила („Службени гласник РС”, број 107/21) Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида