Aa

Aa

Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора

Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора

Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора

Читај ми

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године.

 

Такође, препоручено је и да послодавци, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, те су у складу са законом своје запослене упутили на одсуство са рада, предност дају коришћењу годишњих одмора.

 

Овим закључком послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту.

 

„Желимо да на све начине омогућимо нашим грађанима да сачувају своје послове и у току ванредног стања, али истовремено мислимо и на послодавце којима такође у овој ситуацији није лако. Зато ћемо кроз разне начине и свим новим мерама које доносимо трудити да једнако помогнемо свим грађанима Србије, на првом месту њихом здрављу, безбедности али и могућности да остваре сва права која им припадају“, рекао је министар Зоран Ђорђевић