Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 18. до 22. марта 2019.
Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 18. до 22. марта 2019.

Инспекција социјалне заштите је на основу ''Плана надзора у установама социјалне заштите за домски смештај'', који је донет на основу налога министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господина Зорана Ђорђевића, у периоду од 18. марта до 22. марта 2019.

Четвртак, 28. Март, 2019
Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа корисницима борачко - инвалидске заштите 28. марта
Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа корисницима борачко - инвалидске заштите 28. марта

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата основних права корисницима борачко - инвалидске заштите (бивши савезни прописи) за месец фебруар 20.03.2019.

Понедељак, 25. Март, 2019
Савет за права детета
Савет за права детета
Петак, 15. Март, 2019
Дан „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
Дан „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Дан  „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности биће одржан у четвртак, 28. марта 2019.

Четвртак, 14. Март, 2019
Дужина породиљског одсуства и накнада у другим земљама
Дужина породиљског одсуства и накнада у другим земљама
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)
Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)

Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Информација о извршеним надзорима на градилиштима у Београду
Информација о извршеним надзорима на градилиштима у Београду
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Права запослених у случају стечаја послодавца
Права запослених у случају стечаја послодавца

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
"Упитник о утрошку средстава по основу наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину за јединице локалне самоуправе (финансијски, наративни и статистички)"
"Упитник о утрошку средстава по основу наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину за јединице локалне самоуправе (финансијски, наративни и статистички)"
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Обавештење у вези Такмичења за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду
Обавештење у вези Такмичења за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду
Понедељак, 4. Фебруар, 2019