Дужина породиљског одсуства и накнада у другим земљама
Дужина породиљског одсуства и накнада у другим земљама
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)
Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)

Обавезе РФПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Информација о извршеним надзорима на градилиштима у Београду
Информација о извршеним надзорима на градилиштима у Београду
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Права запослених у случају стечаја послодавца
Права запослених у случају стечаја послодавца

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
"Упитник о утрошку средстава по основу наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину за јединице локалне самоуправе (финансијски, наративни и статистички)"
"Упитник о утрошку средстава по основу наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину за јединице локалне самоуправе (финансијски, наративни и статистички)"
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Позив за учешће на такмичењу за избор најбољих фотографија "Безбедност и здравље на раду свуда око нас"
Позив за учешће на такмичењу за избор најбољих фотографија "Безбедност и здравље на раду свуда око нас"
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Годишњицe историјских догађаја ослободилачких ратова Србије
Годишњицe историјских догађаја ослободилачких ратова Србије
Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Набавка горива за потребе пројекта Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом - Supply of fuel for the purposes of the Project Strengthening the capacities in managing the migration / refugees crisis
Набавка горива за потребе пројекта Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом - Supply of fuel for the purposes of the Project Strengthening the capacities in managing the migration / refugees crisis

Набавка горива за потребе пројекта „Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом у Републици Србији“, П 41/2017

 

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
План инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019. годину
План инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019. годину

Oдељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Понедељак, 4. Фебруар, 2019
Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2017. годину
Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2017. годину

Инспекција социјалне заштите, као организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је у периоду 01. јануар – 31. децембар 2017.

Понедељак, 4. Фебруар, 2019