Aa

Aa

Сектор за борачкo – инвалидску заштиту

Читај ми

Сектор за борачко – инвалидску заштиту обавља послове који се односе на:

  • припрему прописа из области борачко – инвалидске заштите, ратних меморијала и борачко-инвалидске заштите
  • креирање и вођење политике ратних меморијала и борачко-инвалидске заштите
  • креирање и рализација државних програма из области борачко-инвалидске заштите
  • спровођење управних поступака у другом степену из области борачко-инвалидске заштите 
  • организација и реализација свих државних комеморативних свечаности
  • инвестиционо финансирање ратних меморијала у земљи и инострантву и сарадња са свим релевантним удружењима и организацијама из делокруга Сектора

Унутрашње јединице:

  1. Одељење за нормативне послове борачко – инвалидске заштите и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије 
  2. Одсек за управно – надзорне послове борачко – инвалидске заштите