Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
projekti
Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ
projekti
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ

ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”
projekti
ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”

Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања” (ИПА 2011) имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.

ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА
projekti
ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима” допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тр

ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”
projekti
ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” је финансирала Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.

ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”
projekti
ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ЕУ-ИПА 2012). Уговарачко тело је Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводила га је Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ). Уговор о директном гранту је потписан 22. априла 2014. године, а завршен је 20.12.2017. године.

ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”
projekti
ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”

Пројекат „Техничка подршка за спровођење директног гранта” је званично започео 23.03.2015. године и трајао је до 22.12.2017. године. Вредност пројекта је 1.207.250 €.

Пројекат се састојао од три компоненте: