Aa

Aa

Архива

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

 

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

 

НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

Актуелни пројекти:

 

 

Пројекат „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) – „Миграције за развој “–техничка подршка

 

Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ

ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”

Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања” (ИПА 2011) имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.

ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима” допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тр

ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” је финансирала Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.

ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ЕУ-ИПА 2012). Уговарачко тело је Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводила га је Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ). Уговор о директном гранту је потписан 22. априла 2014. године, а завршен је 20.12.2017. године.

ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”

Пројекат „Техничка подршка за спровођење директног гранта” је званично започео 23.03.2015. године и трајао је до 22.12.2017. године. Вредност пројекта је 1.207.250 €.

Пројекат се састојао од три компоненте:

ФОНД МАДАД
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ФОНД МАДАД

Пројекти у области миграција

Тренутно се спроводи:

МАДАД 2 - Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама – Грант уговор TF-MADAD/2017/T04.86

Вредност пројекта: 16.000.000 евра