Архива

Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014
ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”

Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања” (ИПА 2011) имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ

ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима” допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тр

ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” је финансирала Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.

ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ЕУ-ИПА 2012). Уговарачко тело је Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводила га је Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ). Уговор о директном гранту је потписан 22. априла 2014. године, а завршен је 20.12.2017. године.

ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”

Пројекат „Техничка подршка за спровођење директног гранта” је званично започео 23.03.2015. године и трајао је до 22.12.2017. године. Вредност пројекта је 1.207.250 €.

Пројекат се састојао од три компоненте:

САРАДЊА СА РАЗВОЈНОМ БАНКОМ САВЕТА ЕВРОПЕ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
САРАДЊА СА РАЗВОЈНОМ БАНКОМ САВЕТА ЕВРОПЕ

ЗАВРШЕН ЈЕ ПРОЈЕКАТ.

Пројекат: ,,Систем сталне испоруке помоћи мигрантској популацији“

Вредност: 755.000,00 евра

На основу Споразума о бесповратној помоћи између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, у периоду од септембра 2016. годинедо октобра 2017. године, спроведене су активности:

САРАДЊА СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
САРАДЊА СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ДАНСКИ САВЕТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Пројекат „Унапређење заштите и хуманитарне помоћи у Македонији и Србији“ финансираног од стране Европске комисије – генералног директрата за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (ECHO).

У оквиру овог пројекта изведена је реконструкција јавног осветљења простора око основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду.

ПОМОЋ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У Р. СРБИЈИ И ГРУПЕ 484
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ПОМОЋ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У Р. СРБИЈИ И ГРУПЕ 484

Пројекат „Мрежа солидарности – друга година“

 

Циљ пројекта је успостављање услуга подршке и заштите за избеглице и мигранте у Републици Србији и Републици Македонији кроз унапређење координације и сарадње  између агенција и институција у јавном/државном сектору и организација које пружају помоћ.