Aa

Aa

Социјална давања

Читај ми

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица
 •  за месец април дана  20.05.2024. године

 

 • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 
 • за месец април дана  20.05.2024. године

 

 • Дечијег додатка и родитељског додатка 
 • за месец април дана  20.05.2024. године

 

 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета
 • за месец април дана  21.05.2024. године

 

 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
 • за месец април дана  21.05.2024. године

 

 • Права из борачко инвалидске заштите 
 • за месец април дана  20.05.2024. године


 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана  19.04.2024. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец март дана  19.04.2024. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец март дана  19.04.2024. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  19.04.2024. године

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  19.04.2024. године

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец март дана  19.04.2024. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана  20.03.2024. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец фебруар дана  20.03.2024. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 21.03.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана  21.03.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец фебруар дана  20.03.2024. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јануар дана  20.02.2024. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јануар дана  20.02.2024. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јануар дана  20.02.2024. године

-   13. рата дечијег додатка други део за 2023. годину и пети део за 2022. годину

дана  20.02.2024. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана 21.02.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-  Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана  21.02.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јануар дана  20.02.2024. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима на теритотији КИМ:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар дана  31.01.2024. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар дана  31.01.2024. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар дана  19.01.2024. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец децембар дана  20.01.2024. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар дана  19.01.2024. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана  19.01.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана  19.01.2024. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец децембар дана  19.01.2024. године

 

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар дана  15.12.2023. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец новембар дана  15.12.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка и 13. рата дечијег додатка

за месец новембар дана  15.12.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 15.12.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана  15.12.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец новембар дана  15.12.2023. године 

-   Једнократне помоћи за кориснике права из области социјалне заштите

 15.12.2023. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар дана  20.11.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец октобар дана  20.11.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец октобар дана  20.11.2023. године не

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана  21.11.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана  21.11.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец октобар дана  20.11.2023. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана  20.10.2023. године

 

 • накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 
 • за месец септембар дана  20.10.2023. године

 

 • Дечијег додатка и родитељског додатка 
 • за месец септембар дана  20.10.2023. године не

 

 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета
 • за месец септембар дана  20.10.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

 

 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
 • за месец септембар дана  20.10.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

 

 • Права из борачко инвалидске заштите 
 • за месец септембар дана  20.10.2023. године 

 

     


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец август дана  20.09.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец август дана  20.09.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец август дана  20.09.2023. године не

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана  21.09.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана  21.09.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец август дана  20.09.2023. године 

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јул дана  19.08.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јул дана  19.08.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јул дана  19.08.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана  21.08.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана  21.08.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јул дана  19.08.2023. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јун дана  20.07.2023. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јун дана  20.07.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јун дана  20.07.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана  21.07.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-  Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана  21.07.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-  Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јун дана  20.07.2023. године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец мај дана  20.06.2023. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец мај дана  20.06.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец мај дана  20.06.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана  21.06.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана  21.06.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец мај дана  20.06.2023. године


 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  САОПШТАВА ДА ЋЕ ИСПЛАТА ГОДИШЊЕГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ЗА ОПОРАВАК НОСИЛАЦА „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941 ГОДИНЕ“, ЛИЦА ОДЛИКОВАНА ОРДЕНОМ НАРОДНОГ ХЕРОЈА, ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦА  ОДЛИКОВАНА ОРДЕНОМ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ С МАЧЕВИМА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПОЧЕТИ  19.05.2023. ГОДИНЕ.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец април дана  20.05.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец април дана  20.05.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец април дана  20.05.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец април дана  19.05.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец април дана  19.05.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец април дана  20.05.2023. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана  20.04.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец март дана  20.04.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец март дана  20.04.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  21.04.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  21.04.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец март дана  20.04.2023. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана  20.03.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец фебруар дана  20.03.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец фебруар дана  20.03.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана  21.03.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана  21.03.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец фебруар дана  20.03.2023. године 

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима на територији КИМ:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар и јануар дана  24.02.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар и јануар дана  24.02.2023. године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар дана  20.01.2023. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец децембар дана  20.01.2023. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец децембар дана  20.01.2023. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана  20.01.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана  20.01.2023. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите

за месец децембар дана  20.01.2023. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар дана  20.12.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец новембар дана  20.12.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец новембар дана  20.12.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана  21.12.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана  21.12.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец новембар дана 20.12.2022. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар дана 19.11.2022. године

-  накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец октобар дана 19.11.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец октобар дана 19.11.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 21.11.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 21.11.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец октобар дана 19.11.2022. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 20.10.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец септембар дана 20.10.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец септембар дана 20.10.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец септембар дана 20.10.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец август дана 20.09.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец август дана 20.09.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец август дана 20.09.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец август дана  20.09.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јул дана 20.08.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јул дана 20.08.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јул дана 20.08.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 22.08.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 22.08.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јул дана  20.08.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јун дана  20.07.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јун дана  20.07.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јун дана  20.07.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 21.07.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 21.07.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јун дана  20.07.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец мaj дана  20.06.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец мaj дана  20.06.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец мaj дана  20.06.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец мaj дана  20.06.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец мaj дана  20.06.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец мaj дана  20.06.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец април дана  20.05.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец април дана  20.05.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец април дана  20.05.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец април дана  20.05.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец април дана  20.05.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец април дана  20.05.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана  20.04.2022. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец март дана  20.04.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец март дана  20.04.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  21.04.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана  21.04.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец март дана  20.04.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана  19.03.2022. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец фебруар дана  19.03.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец фебруар дана  19.03.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана  21.03.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана  21.03.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец фебруар дана  19.03.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јануар дана  19.02.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јануар дана  19.02.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана  21.02.2022.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана  21.02.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јануар дана  19.02.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар  дана  20.01.2022. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец децембар  дана  20.01.2022. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар  дана  20.01.2022. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар  дана 21.01.2022. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар  дана  21.01.2022.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец децембар  дана  20.01.2022. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар  дана  21.12.2021. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец новембар  дана  21.12.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец новембар  дана  21.12.2021. године

-   Дечији додатак  за децу која су редовно похађала средњу школу и са успехом завршила школску годину (13. рата)

за месец новембар  дана  21.12.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новетбар дана 21.12.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 21.12.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец новембар  дана  20.12.2021. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар  дана  19.11.2021. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец октобар дана 19.11.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец октобар дана 19.11.2021. године

-   Дечији додатак  за децу која су редовно похађала средњу школу и са успехом завршила школску годину (13. рата)

дана 19.11.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 19.11.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 19.11.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец октобар дана 20.11.2021. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 20.10.2021. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец септембар дана 20.10.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец септембар дана 20.10.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец септембар дана 20.10.2021. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец август дана 20.09.2021. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец август дана 21.09.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец август дана 20.09.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец август дана 20.09.2021. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јул дана 20.08.2021. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јул дана 20.08.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јул дана 20.08.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец jул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јул дана 20.08.2021. године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јун дана 20.07.2021. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец јун дана 20.07.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јун дана 20.07.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец jун дана 21.07.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 21.07.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јун дана 20.07.2021. године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец мај дана 19.06.2021. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец мај дана 19.06.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец мај дана 19.06.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана 21.06.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана 21.06.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец мај дана 19.06.2021. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец април дана 20.05.2021. године

-   накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец април дана 21.05.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец април дана 20.05.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 21.05.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 21.05.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец април дана 20.05.2021. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана 20.04.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец март дана 20.04.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 21.04.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 21.04.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец март дана 20.04.2021. године

 


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана 20.03.2021. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

 за месец фебруар дана 23.03.2021 . године
-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец фебруар дана 20.03.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 22.03.2021. године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 22.03.2021. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јануар дана 19.02.2021. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица 

за месец јануар дана 19.02.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јануар дана 19.02.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана 22.02.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана 22.02.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Права из борачко инвалидске заштите 

за месец јануар дана 20.02.2021. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи и посебне новчане накнаде 

за месец децембар дана 20.01.2021. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица 

за месец децембар дана 20.01.2021. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар дана 20.01.2021. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана .21.01.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана .21.01.2021. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец децембар дана 20.01.2021. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец децембар дана 20.01.2021. године

 

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар дана 18.12.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец новембар дана 18.12.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 21.12.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 21.12.2020. године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец новмбар дана 18.12.2020. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар дана 20.11.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец октобар дана 20.11.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 20.11.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 20.11.2020. године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец октобар дана 20.11.2020. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 20.10.2020. године

-  Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец септембар дана 20.10.2020. године

-  Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-  Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 21.10.2020. године

-  Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец септембар дана 20.10.2020. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

- Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец август дана 19.09.2020. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец август дана 19.09.2020. године

- Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

- Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2020.године


- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец август дана 19.09.2020.године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јул дана 21.08.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јул дана 21.08.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 21.08.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 21.08.2020.године
 

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јул дана 20.08.2020.године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јун дана 21.07.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јун дана 21.07.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 21.07.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 21.07.2020.године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јун дана 20.07.2020.године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец мај дана 19.06.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец мај дана 19.06.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана 19.06.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец мај дана 19.06.2020.године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец мај дана 20.06.2020.године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец април дана 20.05.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец април дана 20.05.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 22.05.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 22.05.2020.године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец април дана 20.05.2020.године

 


 Oчекиване исплате корисницима социјалних давања су:

 

-    Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана 21.04.2020. године

-    Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец март дана 21.04.2020. године

-    Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 22.04.2020.године директно од стране Министарства по новом закону

-    Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 22.04.2020.године

-    Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец март дана 21.04.2020.године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Разлике на име исплате основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец јануар 2020. године дана 25.03.2020.године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана 20.03.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец фебруар дана 20.03.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 23.03.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 23.03.2020.године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец фебруар дана 20.03.2020.године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јануар дана 20.02.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јануар дана 20.02.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана 21.02.2020.године директно од стране Министарства по новом закону 

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јануар дана 21.02.2020.године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јануар дана 20.02.2020.године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец децембар дана 21.01.2020. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица 

за месец децембар дана 21.01.2020. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец децембар дана 21.01.2020. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана .22.01.2020. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана .22.01.2020. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец децембар дана 20.01.2020. године


-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец новембар почев од 20.12.2019. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар почев од 20.12.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец новембар почев од  24.12.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар почев од 23.12.2019.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар почев од 23.12.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец новембар почев од 20.12.2019. године

 


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец октобар дана 20.11.2019. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица 

за месец октобар дана 20.11.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец октобар дана 20.11.2019. године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец октобар дана 20.11.2019. године е


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају 

за месец септембар дана 19.10.2019. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 19.10.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец септембар дана 18.10.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 22.10.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 22.10.2019. године 

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец септембар дана 19.10.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:


 

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 23.09.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 23.09.2019. године директно од стране Министарства по новом закону


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец август дана 20.09.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец август дана 20.09.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец август дана 20.09.2019. године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец август дана 20.09.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јул дана 21.08.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец јул дана 21.08.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јул дана 21.08.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 22.08.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јул дана 22.08.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јул дана 20.08.2019. године

16.08.2019.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец јун дана 19.07.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец јун дана 19.07.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка 

за месец јун дана 19.07.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 22.07.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец јун дана 22.07.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јун дана 20.07.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец MAJ  дана 19.06.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец MAJ дана 21.06.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец MAJ дана 18.06.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец MAJ  дана 21.06.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец MAJ  дана 21.06.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец MAJ дана 20.06.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец април дана 21.05.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец април дана 23.05.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец април дана 21.05.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 22.05.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец април дана 22.05.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец април дана 20.05.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде

за месец mart дана 19.04.2019. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец mart дана 19.04.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец mart дана 19.04.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец mart дана 22.04.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец mart дана 22.04.2019. године године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец mart дана 20.04.2019. године

-   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец март дана 23.04.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец фебруар дана 20.03.2019. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец фебруар дана 20.03.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец фебруар дана 20.03.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 21.03.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец фебруар дана 21.03.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец фебруар дана 20.03.2019. године


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима на територији АП КиМ дана 02.03.2019.године


-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар 2018.године и jануар.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец децембар 2018.године и jануар.2019. године.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец jануар дана 21.02.2019. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица

за месец jануар дана 21.02.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка - Србија

за месец jануар дана 23.02.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец jануар дана 21.02.2019.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец jануар дана 21.02.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец jануар дана 20.02.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец децембар дана 18.01.2019. године

-  додатака за помоћ и негу другог лица

за месец децембар дана 18.01.2019. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка - Србија

за месец децембар дана 19.01.2019. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана 21.01.2019.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец децембар дана 21.01.2019. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец децембар дана 19.01.2019. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец новембар дана 19.12.2018. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар дана 19.12.2018. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 19.12.2018.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 19.12.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец новембар дана 20.12.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Надокнаде за исплату уџбеника за децу на породичном смештају за школску 2018/2019 годину

дана 27.11.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец октобар дана 20.11.2018. године

-   Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар дана 20.11.2018. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец октобар дана 20.11.2018. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 20.11.2018.-21.11.2018.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 21.11.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец октобар дана 20.11.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец септембар дана 18.10.2018. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 19.10.2018. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец септембар дана 20.10.2018. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 19.10.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 19.10.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец септембар дана 20.10.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец август дана 19.09.2018. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец август дана 20.09.2018. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 20.09.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец август дана 20.09.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец јул дана 18.08.2018. године

-   Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јул дана 21.08.2018. године

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец јул дана 18.08.2018. године


 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-    Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец jun дана 19.07.2018. године


-    Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец jun дана 20.07.2018. године

-    Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец jun дана 20.07.2018. године


 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-     Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец април дана 18.05.2018. године

-     Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец април дана 18.05.2018. године

-     Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец април дана 19.05.2018. године

        Исплата годишњег новчаног примања за: опоравак носилаца „партизанске споменице 1941 године“, лица одликована орденом народног хероја, чланове породица народних хероја и чланове породица  одликованих орденом Карађорђеве звезде с мачевима за 2018. годину почеће  17.05.2018. године.


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец фебруар дана 17.03.2018. године

а додатка за помоћ и негу другог лица,

за месец фебруар дана 19.03.2018. године

Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец фебруар дана 20.03.2018. године

Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец фебруар дана 20.03.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јануар дана 20.02.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  саопштава да исплата корисницима:
-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатка за помоћ и негу другог лица на територији АП КиМ  
за месец ДЕЦЕМБАР 2017. године почиње дана 02.02.2018.године.