Aa

Aa

Ђорђевић апеловао на послодавце: Не раскидајте уговоре запосленим родитељима деце са сметњама у развоју

Ђорђевић апеловао на послодавце: Не раскидајте уговоре запосленим родитељима са децом са сметњама у развоју

Ђорђевић апеловао на послодавце: Не раскидајте уговоре запосленим родитељима деце са сметњама у развоју

Читај ми

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број: 29/20) и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања 05 Број: 110-2517/2020, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дaje

 

ПРЕПОРУКУ

за организовање рада родитеља деце и младих са развојним сметњама

 

 

Запосленим самохраним родитељима (или уколико је другом родитељу установљена радна обавеза), хранитељима или старатељима деце и младих са сметњама у развоју, са телесним или сензорним инвалидитетом, деце и младих са тешким хроничним и ретким болестима, у складу са здравственим препорукама а ради спречавања ширења болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, а у интересу заштите ове осетљиве друштвене групације потребно је омогућити обављање рада ван просторија послодавца (рад од куће) до престанка околности због којих је проглашено ванредно стање.

 

Уколико не постоје услови да запослени родитељи остваре право на рад од куће из наведених разлога, а објективно су спречени да редовно долазе на посао, апелује се на све послодавце да објективно размотре оправданост њиховог одсуства и избегну раскид уговора о раду са запосленим родитељима, хранитељима или старатељима деце и младих са сметњама у развоју, са телесним или сензорним инвалидитетом или деце и младих са тешким хроничним и ретким болестима.