Aa

Aa

Запосленима у социјалној заштити, који су оболели од вируса COVID-19, биће исплаћено 100 одсто накнаде зараде

Запосленима у социјалној заштити, који су оболели од вируса COVID-19, биће исплаћено 100 одсто накнаде зараде

Запосленима у социјалној заштити, који су оболели од вируса COVID-19, биће исплаћено 100 одсто накнаде зараде

Читај ми

Запослени у социјалној заштити имаће право на накнаду плате у висини од 100 одсто, уколико одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

 

Ово право остварено је данашњим Закључком Владе Србије којим је прихваћен Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, у складу са овлашћењем Владе, потписаће Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији са репрезентативним синдикатима у области социјалне заштите и то Синдикатом запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикатом запослених у социјалној заштити Републике Србије.