Aa

Aa

Заједнички консултативни одбор ЕУ–Србија (ЗКО)

Заједнички консултативни одбор је тело успостављено оквирима Споразума о придруживању и стабилизацији између Европске Уније и Републике Србије, како би се организацијама цивилног друштва пружила могућност да прате напредак Републике Србије у процесу придруживања Европској унији. Ове организације су, пратећи структуру Европског економског и социјалног комитета, сврстане у једну од три група: послодавци, радници и остали (организације које штите интересе грађана по неком другом основу).

Мандат ЗKO произилази из Одлуке бр. 1. Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ-Србија од       21. октобра 2013. године, којим се доноси Пословник о раду (чл. 14). 

ЗКО је састављен од укупно осамнаест чланова, по девет са ЕУ и српске стране, односно по три представника послодаваца, синдиката и осталих организација цивилног друштва у оквиру сваке стране засебно.

 

Чланови Заједничког консултативног одбора раде на:

- успостављању додатног институционалног облика дијалога органа ЕУ и Републике Србије;

- упућивању препорука релевантним телима у Републици Србији и ЕУ (Влада Србије, Савет за стабилизацију и придруживање, Европски парламент, Европска комисија);

- подстицању дијалога и сарадње између економских и социјалних интересних група у ЕУ и Републици Србији о свим економским и социјалним аспектима уласка земље у ЕУ;

- подстицању јавних расправа о последицама чланства у ЕУ;

- јачању цивилног друштва у Републици Србији.

 

 

Резултати гласања за чланство у Заједничком консултативном одбору – JCC

https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-99.php


Jaвни пoзив удружењима и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору


 

 

 

Усвојене Заједничке декларације на досадашњим састанцима: