Aa

Aa

Савет Европе - Council of Europe (CoE)

Савет Европе основан 1949. године, је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру.

Сврха Савета Европе је промоција основних људких права и слобода и промоција демократије.

Најважнији акти:

 1. Европска конвенција о основним људским правима и слободама

  Европски суд за људска права је основан ради пружања правне заштите у примени наведене конвенције. (Протокол бр. 11 Европске конвенције о основним људским правимаи слободама).
   
 2. Ревидирана европска социјалне повеља – најважнији документ Савета Европе у области заштите радних и социјалних права.

Савет Европе има 47 чланица и 5 земаља посматрача.

Савет Европе функционише кроз своје органе:

 • Комитет министара
 • Парламентарна скупштина
 • Конгрес локалних и регионалних власти Европе
 • Секретеријат у оквиру кога се налази велики број директората за одређене области.

  Web site: http://hub.coe.int/