САОПШТЕЊЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, наставља рад на доношењу Закона о правима детета и заштитнику права детета. Ова активност нема за циљ…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ, ДЕЦЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је формирало базу података која садржи одабрани скуп података о становништву, корисницима социјалне и дечје заштите, незапосленим лицима, корисницима најнижих пензија, финансијским средствима из…

Систем лиценцирања организација социјалне заштите и стручних радника, које је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике започело, има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији. Први пут, кроз лиценцирање…

СПИСАК издатих решења за обављање психолошке делатности СПИСАК издатих свих лиценци организацијама социјалне заштите СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Лични пратилац детета СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Становање уз подршку СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај за лица са интелектуалним и телесним тешкоћама СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за жртве насиља СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Помоћ у кући СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Персонални асистент СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Свратиште за децу СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за децу и младе СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- СОС телефон за жртве насиља СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за старе СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај АП ВОЈВОДИНА СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај у БЕОГРАДУ СПИСАК-забрана-рада-домовима-за-старе-важећи СПИСАК забрана рада домовима за старе ПОКРАЈИНА-ВАЖЕЋИ
СПИСАК издатих свих лиценци организацијама социјалне заштите СПИСАК издатих решења за обављање психолоске делатности СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- СОС телефон за жртве насиља СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Становање уз подршку СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за жртве насиља СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Персонални асистент СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Помоћ у кући СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Лични пратилац детета СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за децу и младе СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за старе СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај за лица са интелектуалним и телесним тешкоћама СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Свратиште за децу СПИСАК ЗАБРАНА РАДА Домовима за старе-ВАЖЕЋИ СПИСАК забрана рада домовима за старе ПОКРАЈИНА-ВАЖЕЋИ

Савет за права детета Владе Републике Србије је на својој седници одржаној 13. 11. 2014.године, разматрао стање у заштити права детета у Републици Србији и начин деловања система инструмената и механизама контроле остваривања тих права. Након…