Aa

Aa

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је формирало базу података која садржи одабрани скуп података о становништву, корисницима социјалне и дечје заштите, незапосленим лицима, корисницима најнижих пензија, финансијским средствима из буџета Републике Србије за материјалну подршку породици и ублажавање последица економске кризе и сиромаштва и пројекте за развој услуга у неразвијеним општинама.

База података обједињава податке из различитих извора - Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Републичког Завода за статистику, Националне службе за запошљавање и Републичког фонда ПИО. Преглед и праћење ових података пружа увид у “социјални профил” општина у Србији. Омогућен је преглед и претраживање података по нивоима (општине, управни окрузи и Република Србија), статистичка обрада (одабране табеле и графикони) и штампа података и табела.

База података је формирана почетком 2011. године (стање 01.01.2011.) и приказује се појединачно за 2011.г, 2012.г и текућу годину. Ажурура се на месечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу у зависности од динамике праћења појединих података. То омогућава формирање временских серија и праћење трендова на месечном и годишњем нивоу.

База је доступна без посебних услова (регистровања посетиоца.) На сајт је постављена у компримованом облику (”зипована”). Креирана је као апликација за управљање релационим базама података Microsoft Access - Microsoft Jet Database Engine, која је део стандардног пакета апликација Microsoft office система XP, Vista, 2003, 2007, 2010.

База се са сајта преузима на локални рачунар поступком “download” а затим се распакује неким од стандардних програма за распакивање. Како је Microsoft Access стандардни део пакета сваког Microsoft Office-a, да би се приступило подацима довољно је само кликнути на приказану иконицу.