Остало

У складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештава заинтересовану јавност да је отпочело са радом на изради Стратегије социјалне заштите у Републици Србији.

Основни параметри за одређивање износа исплата по правима корисницима у области борачко-инвалидске заштите су статистички подаци о износима просечне нето зараде у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса) из месеца који претходи исплати,…