Основни параметри за одређивање износа исплата по правима корисницима у области борачко-инвалидске заштите су статистички подаци о износима просечне нето зараде у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса) из месеца који претходи исплати,…

Кориснике права на родитељски додатак за децу рођену у периоду од 25. децембра 2017. године закључно са 30. јуном 2018. године, локална самоуправа позива да доставе доказе ради утврђивања испуњености услова за наставак…

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у својству…