Nova evropska sredstva za jednakost, pravo i građanstvo

Ponedeljak, 16 Jul 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ambasadorom Semom Fabricijem Sporazum o pristupanju programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“ i izjavio da je ovaj Sporazum još jedan korak u uspešnoj saradnji Srbije i EU.

 

„Ovaj Sporazum, čiji budžet iznosi više od 439 miliona evra bespovratnih sredstava omogućiće organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i lokalnim samoupravama da pristupe finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata u okviru zaštite osnovnih prava“, naveo je ministar i dodao da će učestvovanje u ovom programu obezbediti i neophodna iskustva iz zemalja Evropske unije u cilju potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa zakonodavstvom i praksom u zemljama članicama Evropske unije.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju članarinu za učešće u ovom Programu i time stvorilo mogućnost svim zainteresovanim entitetima sa teritorije Republike Srbije da pristupe značajnim finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovih prava.

 

Ovom prilikom Đorđević je podsetio na zajednički uspeh Srbije i Evropske unije u rešavanju migrantske krize, i istakao da naša zemlja može da bude i primer svim drugim.

 

"Srbija je uradila mnogo u toku migrantske krize zahvaljujući pomoći Evropske unije. Otvorili smo 18 prihvatnih centara, angažovali terenske socijalne radnike, a kroz program MADAD 2, u vrednosti od 16 miliona evra, u okviru koga je zaposleno skoro 600 ljudi, ponosno možemo da kažemo da smo jedini u Evropi koji smo uspostavili prihvatne centre za maloletne migrante bez pratnje, o kojima neprekidno brine tim stručnjaka. Uspeli smo da najmlađima obezbedimo nesmetano obrazovanje i bezbrižno detinjstvo na koje imaju pravo", rekao je Đorđević.

 

Ministar je naglasio da će Republika Srbija nastaviti aktivno da radi na jačanju kapaciteta državnih ustanova koje se bave upravljanjem migracijama, sa akcentom na brizi i zaštiti ranjivih kategorija stanovništva, pre svega dece kao i na poglavljima 2. (Sloboda kretanja radnika) i 19. (Socijalna politika i zapošljavanje) i dodao da veruje da će Republika Srbija vrlo brzo postati član EU.

 

Šef delegacije EU Sem Fabrici čestitao je Republici Srbiji i istakao da je prva od zemalja Zapadnog Balkana koja se pridužila ovom prgramu.

 

„Program je fokusiran na 9 konkretnih ciljeva u oblastima borbe protiv nasilja u porodici, zaštite prava osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i u ostalim segmentima zaštite osnovih prava“, rekao je ambasador.

 

Cilj ovog instrumenta EU je promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja”) .