Aa

Aa

Саопштење у вези припреме за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду

Саопштење у вези припреме за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду

Саопштење у вези припреме за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду

Читај ми

Поводом учесталих питања странака која се односе на организовање припреме за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, дају следеће обавештење:

 

Стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица полаже се у Управи за безбедност и здравље на раду и не организује се припрема за полагање стручног испита. 

 

Испит се полаже по Програму за полагање стручног испита и није штампан приручник за полагање, већ се литература за полагање може пронаћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у одељцима: Документи-Закони-Управа за безбедност и здравље на раду и Документи-Подзаконски акти-Управа за безбедност и здравље на раду.

 

За све информације у вези полагања стручног испита можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду на на телефон број 011 3347 392 или е-маил: upravazabzr@minrzs.gov.rs