Aa

Aa

Сектор за развојне послове и послове планирања

Текст интерног конкурса Инспекторат за рад 28.07.21. 1.Пријава- начелник 2.Пријава- I Одељење Београд 3.Пријава-II Одељење 4.Пријава-инспекторат рада I, Одељење инспекције рада Панчево 5.Пријава-Одељење инспекције рада Сремска Митровица 6.Пријава-Одељење инспекције рада Ваљево 7.Пријава-Одељење инспекције рада Смедерево 8.Пријава-Одељење инспекције рада Ужице 9.Пријава- Одељење инспекције рада Краљево 10.Пријава- Одељење инспекције Крушевац 11. Одељење инспекције рада Ниш 12.Пријава-Одсек инспекције рада Зрењанин 13.Пријава-Одсек инспекције рада Кикинда 14.Пријава- Одсек инспекције рада Сомбор 15.Пријава-Одсек Инспекције рада Зајечар 16.Пријава- Одсек инспекције рада Прокупље Листу кандидата који су испунили мерила за избор на интерном конкурсу у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања-Инспекторат за рад