Aa

Aa

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Читај ми

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА 

ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

У циљу промоције безбедности и здравља на раду а поводом обележавања „28. априла” Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са социјалним партнерима организује такмичење за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду.

 

Национална признања из области безбедности и здравља на раду могу се доделити правним и физичким лицима, одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у овој области.

 

Врсте националних признања из области безбедности и здравља на раду су: 

-   Повеља „28. април”;

-   Плакета „28. април”;

-   Похвалница „28. април”.

 

Детаљније информације можете наћи у обавештењу о условима за доделу националних признања у области безбедности и здравља на раду за 2023. годину.

 

Рок за подношење пријава за доделу националних признања је 22. март 2024. године.

 

 Национална признања из области безбедности и здравља на раду за 2023. годину биће додељена на манифестацији која ће бити одржана поводом обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

 

За све додатне информације можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду, телефон: 011/33-47-391, е-пошта: upravazabzr@minrzs.gov.rs