Aa

Aa

Сектор за развојне послове и послове планирања

Читај ми

Сектор за развојне послове и послове планирања обавља послове који се односе на:

 • прибављања мишљења од надлежних органа на нацрте закона и других прописа Министарства
 • врши координацију и спровођење кадровских и административних послова
 • организовање и спровођење јавних набавки на нивоу Министарства
 • послови који се односе на усмеравање, организовање и обједињавање рада унутрашњих јединица Министарства и сарадња са органима државне управе, службама Владе и другим државним органима
 • пријем, разврставање и евидентирање аката која носе одређени степен тајности
 • координацију активности везане за управљање ресурсима возног парка
 • решавање имовинско – правних односа министарства.

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за правне и опште послове
 2. Одељење за управљање кадровима 
 3. Група за јавне набавке
 4. Група за логистику и техничке послове.