Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu sa privrednicima iz Borskog okruga o važnosti dosledne primene mera bezbednosti i zdravlja na radu

Petak, 30 Mart 2018 |

Sastanak na temu bezbednosti i zdravlja na radu održan je u Negotinu 27.03.2018. godine na inicijativu Vladimira Veličkovića, predsednika opštine Negotin.

 

Marina Furtula, V.D. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, razgovarala je sa privrednicima iz Borskog upravnog okruga o važnosti dosledne primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sa problemima u njihovoj primeni sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Kada je u pitanju unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, istaknuta je uloga poslodavca kao lidera i rukovodstva kompanije, dok su sa druge strane važne inicijative koje dolaze od strane zaposlenih, odnosno od Odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Zaključeno je da i dalje treba raditi na promeni svesti o važnosti ove oblasti i razvijanju kulture prevencije u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih. Marina Furtula istakla je da Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stoji na raspolaganju zainteresovanim stranama u Republici Srbiji za sve aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje ove oblasti. Posle održanog sastanka, organizovan je obilazak Hidroelektrane Đerdap 2 u cilju predstavljanja dobre prakse bezbednosti i zdravlja na radu.  

 

Sastanku je prisustvovao Miroslav Knežević, načelnik Borskog upravnog okruga, kao i predstavnici lokalne samouprave opštine Negotin.