Набавка горива за потребе пројекта “Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2” – Supply of fuel for the purposes of the project “EU Support to Serbia in Migration Management “ – MADAD 2.

Набавка горива за потребе пројекта “Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2” – Supply of fuel for the purposes of the project “EU Support to Serbia in Migration Management “ – MADAD 2.

Сврха набавке горива за пројекте