Aa

Aa

ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”

Читај ми

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” је финансирала Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.

Овај пројекта има за циљ да оснажи социјални дијалог и омогући да он постане инструмент којим ће Република Србија остварити економски развој и унапредити услове рада ближом хармонизацијом са међународним и стандардима рада Европске уније.
Током периода март 2014 - март 2016, са буџетом од скоро 1,5 милиона евра, експерти из Словачке су помагали Министарству и социјалним партнерима да развију капацитете у смислу хармонизације законодавства у области рада са стандардима ЕУ, као и у погледу спровођења ефективног социјалног дијалога на националном и локалном нивоу.
Пројектне активности су подељене на три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Унапређење законодавних и политичких капацитета за ефективни социјални дијалог,

КОМПОНЕНТА 2: Унапређење институционалних капацитета јавне администрације, Националног социјално-економског савета и социјалних партнера за развој и спровођење социјалног дијалога који води ка социјалним и економским реформама и

КОМПОНЕНТА 3: Унапређен социјални дијалог на локалном нивоу.