Aa

Aa

ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”

Читај ми

Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања” (ИПА 2011) имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.
Како би помогле Србији у остваривању наведеног циља, три државе чланице Европске уније су учествовале у овом институционалном твининг пројекту, заједно са партнерима из Републике Србије: Француска, Румунија и Шведска. Више од 60 експерата из ових земаља је поделило своје знање и примере добре праксе са српским колегама из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за запошљавање и локалних савета за запошљавање, али и представницима социјалних партнера и других заинтересованих страна.
Пројекат je финансиран из европских ИПА 2011 фондова и реализован са партерима из Европске уније – Министарством за рад, запошљавање, стручно образовање и социјални дијалог Републике Француске и Националном службом за запошљавање Републике Француске, Министарством рада, породице, социјалне заштите и старих лица Републике Румуније и Националном службом за запошљавање Краљевине Шведске.
Реализација пројекта је почела у мају 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 2 милиона еура.
Пројекат је унапредио капацитете институција тржишта рада у Републици Србији за убрзање реформи и испуњење захтева Европске уније, а у контексту Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, на чијој изради раде Република Србија и Европска комисија.
Заједнички је спроведено више од 100 активности, које су довеле до конкретних резултата. На националном нивоу су подржани први и кључни кораци у процесу приступања у области запошљавања: реформски правци за постизање транспарентнијег, паметног и инклузивног тржишта рада су сада спремни за усвајање; основне услуге Националне службе за запошљавање намењене незапосленим лицима и послодавцима се тренутно унапређују у циљу веће усклађености понуде и потражње на тржишту рада. У погледу децентрализованих политика, половина локалних савета за запошљавање у Републици Србији је оспособљена за израду Локалних акционих планова запошљавања боље прилагођених потребама на локалном нивоу; такође, локални савети за запошљавање су боље обучени да конкуришу за доделу средстава у оквиру грант шема Европске уније, како би суфинансирали своје приоритете у области запошљавања.
Током трајања пројекта израђени су следећи приручници које можете преузети са сајта: