Aa

Aa

ФОНД МАДАД

Читај ми

Пројекти у области миграција

Тренутно се спроводи:

МАДАД 2 - Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама – Грант уговор TF-MADAD/2017/T04.86

Вредност пројекта: 16.000.000 евра

Донатор: Европска унија (Регионални поверилачки фонд Европске уније за решавање сиријске кризе – „Мадад фонд“)

Трајање пројекта: 23 месеца (од 13.01.2018.)

Циљеви пројекта: Свеобухватни циљ овог пројекта је да се одговори на потребе миграната, избеглица и тражиоца азила у Србији за опоравком, кроз пружање подршке републичким органима, укључујући побољшање услова у склоништима и квалитета у пружању услуга. Специфични циљеви пројекта су унапређење услуге смештаја и заштите права миграната, избеглица и тражиоца азила у центрима за азил, прихватним центрима и центрима за малолетна лица без пратње и пружање адекватних услуга здравствене заштите и образовања како би се на ефикасан начин одговорило на потребе миграната, избеглица и тражиоца азила у Србији. Посебан акценат стављен је на бригу и заштиту рањивих категорија у мигрантској популацији, пре свих деце/малолетника без пратње.

Координатор пројекта: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Партнери на пројекту: Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  


 

Завршен пројекат

МАДАД 1 – Јачање капацитета у управљању избегличком/мигрантском кризом у Републици Србији - Грант уговор  TF MADAD/2016/T04.28

 

Вредност пројекта: 7.299.999 евра. 

Донатор: Европска унија (Регионални поверилачки фонд Европске уније за решавање сиријске кризе – „Мадад фонд“)

Пројекат је започео 13.01.2017. у трајању од 12 месеци. 

Циљ пројекта био је да осигура и прошири директне оперативне капацитете органа Републике Србије са циљем ефикасног решавања и пружања одговора на повећане миграторне токове, како би се осигурало адекватно функционисање система азила и миграција.

Пројектом су били покривени следећи трошкови:

  • Оперативни/текући трошкови смештаја у центрима за азил, транзитним/прихватним центрима и центрима за смештај малолетних лица без пратње родитеља или старатеља, који укључују храну, елекричну енергију, грејање, прање веша, комуналне услуге, воду и санитарне услуге;
  • Ангажовања  додатног особља чиме је обезбеђена подршка центрима за социјални рад у обављању послова из делокруга органа старатељства, и функционисање центара за смештај малолетних лица без пратње.
  • Ангажовања додатног особље од стране Комесаријата за избеглице и миграције које је обухватало координаторе објеката, теренске раднике, обезбеђење, административно особље, преводиоце и хигијеничаре, а у циљу несметаног функционисања азилних и прихватних/транзитних центара;
  • Трошкови исхране и смештаја за запослене на терену које су ангажовали Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова;
  • Трошкови  горива и одржавања возила за запослене Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова, а који су коришћени за теренски рад са мигрантском популацијом;
  • Набавка  IT опреме за потребе запослених у Министарству, Комесаријату за избеглице и миграције и Министарства унутрашњих послова.
  • Ангажовања Јединице за управљање пројектом у оквиру Министарства за рад, запошљвање, борачка и социјална питања;