Обрасци, обавештења и упутства - Рад

Све информације везане за Регистар синдиката, упис, промене, брисање као и за издавање потврда могу се добити путем телефона 011/3631-448 и 3613-424 уторком и петком од 13,00-15,00 часова.