Јавна расправа о предлогу акционог плана за спровођење стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021 до 2022. године