Aa

Aa

АКТИ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА у вези са епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом SARS-CoV-2

Читај ми
 • ИНСТРУКЦИЈА
 •  10. март 2020.
 • О одржавању хигијене и правилима понашања у уставновама социјалне заштите.
 •  
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 •  11. март 2020.
 • О одржавању хигијене и правилима понашања у свим установама под ингеренцијом Министарства.
 •  
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 •  12. март 2020.
 • О забрани посета и ограничавању кретања у установама за смештај, начину пријема нових корисника и поступању у случају евентуалне појаве симптома вирусне инфекције.
 •  
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАРЕДБА
 • 13. март 2020.
 • О забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 13. март 2020.
 • О упознавању корисника смештаја у објектима за социјалне заштите за смештај корисника са правилима понашања ради спречавања ширења болести COVID-19.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 16. март 2020.
 • О организовању распореда рада и радног времена у центрима за социјални рад – обезбеђивању доступности услуга центра, обезбеђивању коришћења заштитне опреме за запослене и сарадњи са јединицама локалне самоуправе.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 17. март 2020.
 • О организовању распореда рада и радног времена у центрима за породични смештај и усвојење.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 19. март 2020.
 • За обављање рада ван просторија послодавца за запослене у установи за смештај корисника.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 20. март 2020.
 • О организовању распореда рада и радног времена у центрима за породични смештај и усвојење.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 28. март 2020.
 • Установи за смештај корисника – забрањује се боравак и кретање лица ван система социјалне заштите у објектима установа социјалне заштите и непосредни контакт са корисником на смештају свима осим медицинском особљу и неговатељу/васпитачу и стручном раднику када је то неопходно.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 29. март 2020.
 • О спровођењу хигијенских и заштитних мера у установама социјалне заштите за смештај корисника.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 30. март 2020.
 • За рад запослених у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту који за време трајања ванредног стања обављају рад ван просторија послодавца (рад од куће)
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 31. март 2020.
 • О спровођењу заштитних и хигијенских мера у организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 02. април 2020.
 • Запосленима у установи за пружање услуге смештаја корисника о коришћењу посебне радне одеће и обуће преко којих се ставља заштитна опрема.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 03. април 2020.
 • О поступању установа социјалне заштите у условима проглашеног ванредног стања изазваног пандемијом обољевања од вируса COVID-19, у заштити деце без родитељског старања.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 06. април 2020.
 • Установи за пружање услуге смештаја корисника – израдити План мера и активности на превенцији и спречавању ширења заразе COVID-19.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • УРЕДБА
 • 10. април 2020.
 • О спровођењу хигијенских и заштитних мера у установама социјалне заштите за смештај корисника.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 10. април 2020.
 • За рад запослених у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту који за време трајања ванредног стања обављају рад ван просторија послодавца (рад од куће)
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 12. април 2020.
 • О поступању установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у околностима појаве COVID-19.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 13. април 2020.
 • Установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја – о увођењу 15-дневног сменског рада.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 15. април 2020.
 • О начину поступања у околностима увођења петнаестодневног сменског рада (изолације) у оквиру установе социјалне заштите за смештај корисника/организација социјалне заштите за пружање услуге домски смештај.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 15. април 2020.
 • О распореду рада запослених за време Васкршњих празника у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 20. април 2020.
 • О поступку поновног пријема корисника услуге смештаја по повратку са лечења COVID-19 у установу социјалне заштите за смештај корисника/организацију социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 20. април 2020.
 • О поступању у околностима појаве COVID-19 код корисника у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама за пружање услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 28. април 2020.
 • О постепеном извођењу у шетње корисника на смештају у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И МАТЕРИЈАЛНУ КОНТРОЛУ
 • 28. април 2020.
 • О роковима за достављање извештаја о пословању за време ванредног стања и интерној ревизији која ће потом бити упућена у установе у саставу Министарства.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 29. април 2020.
 • О поступку замене смена у околностима успостављеног двонедељног сменског рада – превентивне изолације унутар установе/организације.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 04. мај 2020.
 • О пријему и поступању са стварима које корисници у установама социјалне заштите за смештај добијају од стране сродника/старатеља.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 07. мај 2020.
 • Директорима установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих – сагледати епидемиолошку ситуацију и израдити Предлог плана увођења уобичајеног сменског рада.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 08. мај 2020.
 • О наставку примене аката о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја након укидања ванредног стања.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 13. мај 2020.
 • О начину рада установа за смештај деце и младих у планирању и реализацији кретања корисника – деце и младих ван круга установе.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 18. мај 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја до стварања повољне епидемиолошке ситуације.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 22. мај 2020.
 • О заштити корисника на смештају у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја до стварања повољне епидемиолошке ситуације.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 04. јун 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих приликом реализовања инспекцијских надзора и службених саветодавних посета инспекцијских служби и других државних органа.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 09. јун 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих лица приликом организовања посета корисницима на смештају.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 18. јун 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих приликом гласања бирача/корисника услуге смештаја, на изборима за народне посланике Народне скупштине, који се одржавају 21. јуна 2020. године.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 22. јун 2020.
 • Директорима/одговорним лицима установа социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих – о обавезном стриктном придржавању свих налога, мера и инструкција донетих од стране министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а везано за спречавање ширења COVID-19.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ОБАВЕШТЕЊЕ
 • 29. јун 2020.
 • Инструкција о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих приликом организовања посета корисницима на смештају број 500-00-00023/2/2020-09 од 09. 06. 2020. године привремено се ставља ван снаге почев од 29. 06. 2020. године а до побољшања епидемиолошке ситуације у земљи.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • НАЛОГ
 • 11. јул 2020.
 • Директору/одговорном лицу у установама социјалне заштите за смештај корисника, центара за социјални рад са домским одељењима за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање домског смештаја старијих и одраслих за њихово поступање до успостављања повољне епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ДОПУНА ПРЕПОРУКЕ
 • 17. јул 2020.
 • Број 500-01-7/2020-09 од 13. 04. 2020. године о превентивном увођењу 15 – дневног сменског рада о потреби да директори/одговорна лица размотре увођење краћих превентивних смена у трајању од 10, 7 или 5 дана у оквиру установе/организације уколико је из објективних разлога немогуће организовати 15 – дневни сменски рад.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 21. август 2020.
 • Јединици локалне самоуправе – градоначелнику/председнику општине – о поновном успостављању рада дневних боравака за децу и младе са сметњама у развоју уз поштовање свих инструкција и мера које је донело ово министарство у актуелној епидемиолошкој ситуацији.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ОБАВЕШТЕЊЕ
 • 21. август 2020.
 • Директору/одговорном лицу у устaновама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих о поновном ступању на снагу Инструкције број 500-00-00023/2/2020-09 од 09.06.2020. почев од 22.8.2020. године.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 28. август 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај деце и младих, центара за породични смештај и усвојење и центара за социјални рад у заштити деце и младих на смештају која похађају наставу у школској 2020/2021 години.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 02. октобар 2020.
 • О начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих приликом организације вакцинисања корисника на смештају
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ИНСТРУКЦИЈА
 • 18. октобар 2020.
 • О кретању корисника на смештају у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 03. фебруар 2021.
 • О начину поступања установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја приликом посета.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 9. април 2021.
 • О начину поступања корисника и установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја приликом краткотрајних излазака из установе/организације без ноћења или са ноћењем приликом посете породици.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 29. април 2021.
 • За тестирање корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 29. април 2021.
 • За кориснике установа за смештај деце и младих приликом изласка и повратка у установу.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 29. април 2021.
 • За пријем нових корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 12. МАЈ 2021.
 • Препорука за домове за децу без родитељског старања, центре за породични смештај И центре за социјални рад приликом посета корисника.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 19. МАЈ 2021.
 • Препорука за организовање излета корисника услуге домског смештаја, министрке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, проф. др Даријe Кисић Тепавчевић
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 28.JUN 2021.
 • О начину поступања установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја и корисника приликом уласка физиотерапеута и других здраствених радника у установе/организације ради пружања услуга здравствене заштите
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 
 • ПРЕПОРУКА
 • 28. ЈУН 2021.
 • О начину поступања установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја и корисника везано за коришћење природне вентилације и климатизације у установама/органиацијама током епидемије covid-19
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 15. ЈУЛ 2021.
 • За запослене у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домском смештаја при повратку на рад у установу/организацију ради реализације
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 3. август 2021.
 • Препорука о изменама и допунама Препорука донетих у епидемиолошкој ситуацији изазваном вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 3. ФЕБРУАР 2022.
 •  Препорука министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за запослене и кориснике у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у ситуацији интензивне трансмисије вируса SARS-COV-2 у популацији.
 • САЗНАЈ ВИШЕ
 • ПРЕПОРУКА
 • 10. НОВЕМБАР 2022.
 • 3a зanocлене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај  корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања Covid-19: јесен зима 2022-2023
 • САЗНАЈ ВИШЕ