Aa

Aa

Јавни позив за учешће на ЕУ ИПА пројекту – „Техничка помоћ за спровођење, праћење и процену политике запошљавања на националном и локалном нивоу и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ - ИПА 2020.