Aa

Aa

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Читај ми

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту обавља послове који се односе на: 


-    припрему стратешких докумената, нацрта закона и других предлога прописа из области социјалне заштите, породично-правне заштите, финансијске подршке породици са децом, психолошке делатности, популационе политике и планирања породице и друге нормативне и правне послове; 


-    сагласности о именовању директора установа социјалне заштите и друге правне послове везане за обављање делатности социјалне заштите; 


-    учешће у поступку закључивања колективних уговора у области социјалне заштите; 


-    другостепени поступак у области социјалне заштите, породично-правне заштите и финансијске подршке породици са децом; 


-    послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите; 


-    поверене послове породично-правне заштите, поверене послове остваривања права од општег интереса у области финансијске подршке породици са децом и психолошку делатност; 


-    планирање потребних средстава за област финансијске подршке породици са децом; 


-    инспекцијски надзор и надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског наџора (Покрајина, град);
 

 

Одељења и одсеци 

 

 

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и

финансијске подршке породици са децом

 


 Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне

заштите

 


Популациона политика и

финансијска подршка породици са децом

 


Одељење за инспекцијски надзор