Aa

Aa

Јавна расправа о Нацрту закона о солидарном предузетништву