Javna rasprava o Nacrtu zakona o solidarnom prеduzеtništvu