Aa

Aa

Предлог закључка којим се oдређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити