Јул 2014

На градилишту у Сенти смртно страдао радник доо „ПАН ИНВЕСТ“

По налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Инспекција рада је одмах изашла на терен. Надзором је утврђено да је до повреде дошло пошто се на радника, који се налазио у рову дубине 2,60 метара, обрушила земља. Г.М. је задобио озбиљне повреде због којих је преминуо.

Инспекцијски надзор у Грађевинском предузећу „Гранит пешчар“ АД

Утврђене неправилности су везане за неисплату зарада за мај и јун 2014. године, недостављање обрачунских листића за зараде од августа 2013. године, незакључивање анекса уговора са запосленима о увођењу минималне зараде, иако се она исплаћује од децембра 2012. године, прековремени рад, као и неуплаћивање доприноса за обавезно социјално осигурање.

Демографија: дијалог струке и политике

Професорка Рашевић изнела је истраживачке налазе који упућују на потенцијалне активности у ублажавању феномена недовољног рађања. Поред низа постојећих мера популационе политике које спроводи Министарство за рад, министар Вулин је иницирао интензивнију сарадњу са стручњацама из свих релевантних области ради активнијег деловања државе у тој сфери.

Инспекцијска контрола 67 грађевинских фирми – против трећине поднете прекршајне пријаве

Највише неправилности утврђено је у области безбедности и здравља на раду – непријављивање почетка рада на градилишту, запослени немају адекватну опрему за безбедан рад, нису обавили редовне лекарске прегледе, а није ни извршена провера оспособљености за безбедан рад уколико раде на пословима са повећаним ризиком.

Саопштење за јавност

Државној церемонији такође су присуствовали представници Министарства одбране и Војске Србије, председник општине Крупањ, представници СУБНОР-а, многобројна удружења и грађани.