Инспекцијски надзор у Грађевинском предузећу „Гранит пешчар“ АД

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Инспекцијски надзор у Грађевинском предузећу „Гранит пешчар“ АД

Читај ми

Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, извршио је данас ванредни инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду у Грађевинском предузећу ''Гранит – пешчар'' АД чије су три радне јединице - РЈ „Силиколор“ , ''Кречњак'' и ''Технички камен'' у штрајку од 01. јула 2014. године. Од укупно 190 запослених, штрајкује 78 лица, а један од разлога за штрајк су неисплаћене зараде, односно накнаде зараде за месец март, април и мај 2014. године.

Утврђене неправилности су везане за неисплату зарада за мај и јун 2014. године, недостављање обрачунских листића за зараде од августа 2013. године, незакључивање анекса уговора са запосленима о увођењу минималне зараде, иако се она исплаћује од децембра 2012. године, прековремени рад, као и неуплаћивање доприноса за обавезно социјално осигурање.

У области безбедности и здравља на раду, утврђено је да, између осталог, новозапослени нису оспособљени за безбедан и здрав рад, да немају адекватну опрему за безбедан рад, нису обавили прописане - претходне лекарске прегледе.

Инспектори рада су изрекли једну забрану рада на радном месту , донели 2 решења о отклањању недостатака и поднеће 2 захтева за покретање прекршајног поступка због неисплате зарада, као и због запошљавања три лица у току штрајка. Инспектор рада је донео решење са налогом да странке наставе преговоре у циљу споразумног решења насталог спора.